Gdzie jesteś: Strona główna / Wzornictwo przemysłowe

Wzornictwo przemysłowe

Kandydat na studia powinien posiadać wyobraźnię przestrzenną, cechować się wysoko rozwiniętą kreatywnością i zdolnością do rozwiązywania problemów technicznych. Projektant wzornictwa przemysłowego powinien nie tylko dbać o stronę estetyczną przedmiotu, ale poszukiwać najlepszych rozwiązań funkcjonalnych, konstrukcyjnych i materiałowych dopasowanych do potrzeb i wymagań odbiorcy.

Studia pierwszego stopnia

 • Czas trwania: 7 semestrów
 • Tryb studiów: dzienne
 • Język: polski
 • Studia kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera.

Specjalności

Studenci wzornictwa przemysłowego mają możliwość wyboru jednej z dwóch specjalności:

Inżynieria wzornictwa przemysłowego (S)

W ramach inżynieria wzornictwa przemysłowego (S) podejmowana jest problematyka związana z projektowaniem przedmiotów codziennego użytku – tworzenia nowych wzorów przemysłowych.

Absolwenci przygotowani są do prowadzenia prac i analiz koniecznych do właściwego identyfikowania i konkretyzowania problemów projektowych we wzornictwie. Poszukują najlepszych rozwiązań funkcjonalnych, konstrukcyjnych i materiałowych oraz realizują projekty, uwzględniając stronę estetyczną produktu.

Prowadzona na specjalizacji edukacja, łączy kreatywność i zdolności twórcze studentów ze znajomością zagadnień z zakresu technologii, materiałoznawstwa i innych dziedzin nauki, wykorzystując najnowsze narzędzia komputerowe, narzędzia do wizualizacji, modelowania i prototypowania.

Inżynieria wzornictwa motoryzacyjnego (S)

Absolwenci specjalności inżynieria wzornictwa motoryzacyjnego uzyskują wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania, rozwoju i konstrukcji pojazdów, kształtowania i stylizacji nadwozi, ergonomii i wyposażenia wnętrza pojazdu, jak również rozmieszczenia i konstrukcji poszczególnych podzespołów w pojeździe z wykorzystaniem współczesnych metod i pakietów wspomagających projektowanie 3D.

Nabyte umiejętności i wiedza pozwolą na zatrudnienie w podmiotach zajmujących się projektowaniem, konstrukcją i stylizacją produktów w różnych gałęziach przemysłu, a w szczególności w branży motoryzacyjnej.

Absolwenci osiągając niezbędne umiejętności i wiedzę potrzebne inżynierom wzornictwa motoryzacyjnego są cenionymi pracownikami na stanowiskach takich jak konstruktor CAD, inżynier produktu czy kierownik projektu szczególnie w obszarze współczesnego przemysłu motoryzacyjnego.

Program zajęć

 • Przedmioty kierunkowe: podstawy technik wizyjnych, podstawy projektowania form przemysłowych I i II, projektowanie przestrzenne, projektowanie przestrzeni publicznych;
 • Grafikę komputerową, która jest wstępem do zagadnień związanych z projektowaniem komunikacji wizualnej i identyfikacji wizualnej;
 • Przedmioty związane z nauką wizualizacji w tym modelowanie i prototypowanie;
 • Przedmioty i projekty specjalistyczne takie jak: projektowanie produktu i projektowanie nadwozi pojazdów;
 • Przedmioty plastyczne: takie jak rysunek odręczny, rzeźba, malarstwo, które stanowią wsparcie praktyczne dla projektowania wzornictwa i szeregu przedmiotów kierunkowych;
 • Przedmioty humanistyczne w tym historię sztuki i historię wzornictwa stanowiącą stanowiące źródło inspiracji do przyszłych projektów.
 • Przedmioty związane z materiałoznawstwem takie jak materiały niemetalowe i kompozyty, metody łączenia materiałów;
 • Przedmioty podstawowe w tym matematykę, fizykę, mechanikę  i geometrię wykreślną, które stanowią bazę do rozwijania wiedzy inżynierskiej.