Gdzie jesteś: Strona główna / Wydziałowa Rada ds. Jakości Kształcenia

Wydziałowa Rada ds. jakości kształcenia

Przewodniczący Rady, Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia na Wydziale Mechanicznym

mgr inż. Dawid Przysiężniuk

przedstawiciel doktorantów

Sebastian Trzos

przedstawiciel studentów

Tomasz Grzegocki

interesariusz zewnętrzny

mgr inż. Zbigniew Dziemidowicz

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Opole