W dniu 6 czerwca 2023r. w ramach współpracy ze szkołami średnimi Wydział Mechaniczny odwiedzili uczniowie VIII Liceum Ogólnokształcącego w Opolu. Uczniowie mieli możliwość uczestniczyć w następujących warsztatach:

„ Co można zobaczyć w tunelu aerodynamicznym”, zajęcia prowadził dr inż. Grzegorz Ligus. Na warsztatach omówione zostały główne zjawiska związane z przepływem powietrza oraz zasady prowadzenia pomiarów w tunelu aerodynamicznym z wykorzystaniem metod optycznych. Uczniowie mieli możliwość wykonania z masy modelarskiej obudowy dla modelu podwozia pojazdu w celu zminimalizowania oporu aerodynamicznego przy jednoczesnym dotrzymaniu założonych wymiarów zewnętrznych.

„Samoloty i ekoloty, Jak latać bez paliwa”, warsztaty prowadzone przez dr inż. Mirosława Kabacińskiego, podczas których uczniowie zapoznali się z podstawami aerodynamiki i rodzajami statków powietrznych. Na zajęciach zaprezentowano możliwości startu szybowców i przybliżono warunki meteorologiczne umożliwiające statkom powietrznym bez napędu, wykonywanie wielogodzinnych lotów. Uczestnicy mogli wykonać wirtualne loty na symulatorach szybowca Duo Discus XL oraz samolotu Cessna 172.

„Inżynieria odwrotna”, podczas zajęć prowadzonych przez dr hab. inż. Krzysztofa Żaka, przybliżono tematykę związaną z zastosowaniem inżynierii odwrotnej w praktyce. Omówiono ideę inżynierii odwrotnej nazywaną również inżynierią wsteczną jak również zaprezentowano jej działanie w praktyce.

„Twardość wody”, warsztaty prowadziła dr hab. inż. Iwona Kłosok – Bazan. Uczestnicy zajęć przygotowywali próby badawcze, miareczkowali i poznawali zasady bezpiecznej pracy w laboratorium. Dzięki tym zajęciom uczniowie mogli poznać odpowiedzi na pytania: Czy można pić wodę z kranu? Czy twarda woda jest szkodliwa dla zdrowia oraz czy i jak warto zmiękczać wodę?

Podobne wpisy

sala pełna uczniów siedzących w łakwach

Mobilny Profesor

13 listopada 2023r. nasz projekt Mobilny Profesor zawitał do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Opolu

grafika przedstawiająca 3 postacie czarne

Obrona doktorska

Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna dr hab. inż. Piotr