Ogłaszamy rekrutację na dwudniowe szkolenie pt.: Projektowanie projektantów – warsztaty z konstruowania zadań z zakresu projektowania uniwersalnego dla pracowników naukowo – dydaktycznych i dydaktycznych – organizowane na UP w Krakowie. Szkolenie organizowane jest w ramach projektu POWER: „Centrum wiedzy o dostępności i upowszechniania zasad projektowania uniwersalnego w obszarze designu i przedmiotów codziennego użytku”.

Szkolenie odbędzie się w dniach: 02.03.2023 -03.03.2023 r  w pomieszczeniach dydaktycznych Uniwersytetu Pedagogicznego – Kraków, ul. Podbrzezie 3 (dzielnica: Kazimierz).

W celu przystąpienia do udziału w projekcie kandydat zobowiązany jest złożyć do dnia 10.02.2023 r. (poniedziałek) do godziny 12:00 do Biura Projektu (Prószkowska 76 (budynek 5, pok. 109), 45 – 758 Opole) odpowiednie dokumenty.

Dodatkowe informacje: https://centrumwiedzy.po.opole.pl

loga uczelni oraz firm

Podobne wpisy