Po blisko trzyletniej przerwie powróciliśmy na naszym wydziale do cyklicznych szkoleń, realizowanych przez firmę Herz Armatura i Systemy Grzewcze  z siedzibą w Wieliczce. Szkolenie, po raz pierwszy adresowane do studentów studiów niestacjonarnych kierunku Inżynieria środowiska, odbyło się w sobotę 28 maja 2022r., a przeprowadził je mgr inż. Jarosław Orszulik – doradca techniczny w firmie Herz. Uczestnicy szkolenia mogli poznać nie tylko najnowszą ofertę tej firmy ale także wzbogacić swoją wiedzę z zakresu projektowania instalacji ogrzewczych w budynkach np. o aspekty hydraulicznej regulacji przepływów w takich instalacjach. 

Osobna część szkolenia poświęcona była prezentacji mini wymienników mieszkaniowych z funkcjami monitorowania zużycia ciepła i wody, co w konsekwencji pozwala na bardziej precyzyjne rozliczanie koszów wykorzystania mediów.

Każdy zainteresowany mógł obejrzeć z bliska niektóre z omawianych produktów firmy i uzyskać wyczerpujące odpowiedzi na pytania, dotyczące problemów występujących w instalacjach centralnego ogrzewania oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Warto podkreślić, że wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymali materiały promocyjne produktów firmy Herz Armatura i Systemy Grzewcze i ponad dwustustronicowy poradnik projektanta pt. Hydraulika  – serce wodnych instalacji grzewczych.

Organizator spotkania z ramienia Wydziału Mechanicznego, dr hab. inż. Norbert Szmolke z Katedry Inżynierii Procesowej i Środowiska, wyraził nadzieję na dalszą współpracę między naszymi jednostkami szczególnie, że pojawiła się możliwość odbycia przez naszych studentów zajęć praktycznych w siedzibie firmy.

Podobne wpisy

grafika przedstawiająca 3 postacie czarne

Obrona doktorska

Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna prof. dr hab. inż.