Wydział Mechaniczny Politechniki Opolskiej odwiedzili ostatnio uczniowie opolskich szkół średnich. W ramach wykładów promujących nasz Wydział gościliśmy uczniów Zespołu Szkół Budowlanych w Brzegu oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich. Zajęcia na temat: „Ekojazda” oraz „Hamownia podwoziowa” prowadzili dr inż. Krzysztof Prażnowski  i dr inż. Ireneusz Hetmańczyk.

Podczas spotkań zaprezentowane zostały wybrane laboratoria Katedry Pojazdów Politechniki Opolskiej. Uczniowie mieli okazję zapoznać się z tematyką prac dydaktycznych i naukowych realizowanych przez pracowników Katedry. Zaprezentowano Symulator Drogowego Obciążenia silnika z hamownią silnikową, gdzie prowadzone są prace badawczo-rozwojowe z wykorzystaniem silników spalinowych i elektrycznych. Omówiono sposób tworzenia i analizy algorytmów sterowania w automatycznych układach napędowych, wykorzystujących wyniki badań drogowych, na podstawie których tworzony jest model matematyczny do symulacji parametrów trakcyjnych pojazdu w zadanych warunkach pracy. Uczniowie zobaczyli również nowoczesne stanowisko do badania właściwości dynamicznych pojazdu (hamownię podwoziową MAHA MSR 500). Dr inż. K. Prażnowski opisał jakie możliwości badawcze stwarza to stanowisko i jakie pojazdy mogą być na nim badane. W drugiej części spotkania dr inż. I. Hetmańczyk przedstawił przyszłym kierowcom zasady racjonalnego wykorzystania energii w pojazdach z napędem klasycznym, hybrydowym i elektrycznym. Omówiono również kierunki rozwoju pojazdów samochodowych, a szczególnie rozwiązań mających na celu zmniejszenie negatywnego wpływu motoryzacji na środowisko.

Na tym spotkaniu zajęcia promocyjne jednak się nie kończą. Mamy nadzieję na dalszą owocną współpracę i zapraszamy nauczycieli oraz uczniów z innych szkół średnich do odwiedzania Wydziału Mechanicznego! 

Podobne wpisy