logo centrum

Ogłaszamy rekrutację uzupełniającą dla studentek/ studentów Politechniki Opolskiej. W związku z realizacją projektu ,,Centrum wiedzy o dostępności i upowszechniania zasad projektowania uniwersalnego w obszarze designu i przedmiotów codziennego użytku” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego z dniem 13 lutego 2023 r. ogłaszamy nabór na warsztaty pn. „Produkt uniwersalny UP – projektowanie dla osób z niepełnosprawnością wzroku” dla studentek/ studentów Politechniki Opolskiej, Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Politechniki Krakowskiej.

Szkolenie odbędzie się w dniach: 09-10.03.2023 r. w godzinach od 10 do 16 w pomieszczeniach dydaktycznych Uniwersytetu Pedagogicznego – Kraków, ul. Podbrzezie 3 (dzielnica: Kazimierz). W celu przystąpienia do udziału w projekcie kandydat zobowiązany jest złożyć do dnia 02.03.2023 r. (poniedziałek) do godziny 12:00 do Biura Projektu (Prószkowska 76 (budynek 5, pok. 109), 45 – 758 Opole) odpowiednie dokumenty.

Dodatkowe informacje: https://centrumwiedzy.po.opole.pl

Podobne wpisy

grafika przedstawiająca 3 postacie czarne

Obrona doktorska

Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna prof. dr hab. inż.