logo centrum

Ogłaszamy II rekrutację uzupełniającą dla studentek/ studentów Politechniki Opolskiej. W związku z realizacją projektu ,,Centrum wiedzy o dostępności i upowszechniania zasad projektowania uniwersalnego w obszarze designu i przedmiotów codziennego użytku” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego z dniem 15 maja 2023 r. ogłaszamy nabór na warsztaty pn. Warsztaty wyjazdowe I z zakresu projektowania uniwersalnego  w kontekście designu i przedmiotów codziennego użytku dla studentów na Politechnice Opolskiej

Warunki udziału w projekcie oraz szczegółowe informacje dot. rekrutacji i udziału w projekcie znajdą Państwo w Regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie. Szkolenie odbędzie się w dniach 17-18 maja 2023 r. na terenie Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej w pomieszczaniu A12. Szkolenie rozpocznie się o godzinie 10:00 i potrwa 6 godzin lekcyjnych, między którymi przewidziana została przerwa obiadowa.

W celu przystąpienia do udziału w projekcie kandydat zobowiązany jest złożyć do dnia 16.05.2023 r. (wtorek) do godziny 12:00 do Biura Projektu (Prószkowska 76 (budynek 5, pok. 109), 45 – 758 Opole) odpowiednie dokumenty.

Dodatkowe informacje: https://centrumwiedzy.po.opole.pl

Podobne wpisy

logo centrum

Szkolenie pt. „Projektowanie projektantów …”

Ogłaszamy rekrutację na dwudniowe szkolenie pt.: Projektowanie projektantów – warsztaty z konstruowania zadań z zakresu projektowania uniwersalnego dla pracowników naukowo – dydaktycznych i dydaktycznych – organizowane na UP w Krakowie

plakat mechatrap

Mechatrap 2024

Wydział Mechaniczny Politechniki Opolskiej po raz kolejny zaprasza studentów oraz uczniów szkół średnich na udział w konkursie na budowę pojazdów napędzanych pułapką na myszy.