logo centrum

Ogłaszamy rekrutację dla studentek/ studentów Politechniki Opolskiej. W związku z realizacją projektu ,,Centrum wiedzy o dostępności i upowszechniania zasad projektowania uniwersalnego w obszarze designu i przedmiotów codziennego użytku” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego z dniem 28 lutego 2023 r. ogłaszamy nabór na warsztaty pn. Projektowanie produktu uniwersalnego z wykorzystaniem technik szybkiego makietowania jako narzędzia badawczego – warsztaty w zakresie zasad projektowania uniwersalnego dla studentów na Politechnice Krakowskiej dla studentów Politechniki Opolskiej, Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Politechniki Krakowskiej.

Warunki udziału w projekcie oraz szczegółowe informacje dot. rekrutacji i udziału w projekcie znajdą Państwo w Regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie. Szkolenie odbędzie się w dniach 23-24 marca 2023 r. na terenie kampusu Wydziału Mechanicznego zlokalizowanego przy al. Jana Pawła II 37 w Krakowie. Moduły wykładowe i moduły warsztatowe odbędą się w Sali A209. Szkolenie rozpocznie się o godzinie 10:00 i potrwa 8 godzin lekcyjnych, między którymi przewidziana została przerwa obiadowa.

W celu przystąpienia do udziału w projekcie kandydat zobowiązany jest złożyć do dnia 16.03.2023 r. (czwartek) do godziny 15:00 do Biura Projektu (Prószkowska 76 (budynek 5, pok. 109), 45 – 758 Opole) odpowiednie dokumenty.

Dodatkowe informacje: https://centrumwiedzy.po.opole.pl

Podobne wpisy