logo centrum

Ogłaszamy rekrutację uzupełniającą na dwudniowe szkolenie pt.: Projektowanie Uniwersalne  w Designie i komunikacji wizualnej oraz Dostępność w Designie i Projektowaniu Uniwersalnym dla podmiotów otoczenia społecznego – gospodarczego Uczelni. Szkolenie organizowane jest w ramach projektu POWER: „Centrum wiedzy o dostępności i upowszechniania zasad projektowania uniwersalnego w obszarze designu i przedmiotów codziennego użytku”.

Szkolenie odbędzie się w dniach: 11-12.05.2023 r. w godzinach od 10 do 16 w pomieszczeniu A12 Centrum Wiedzy o Dostępności, mieszczącym się na Wydziale Mechanicznym Politechniki Opolskiej przy ulicy Mikołajczyka 5 w Opolu. Organizator zapewnia wyżywienie w czasie szkolenia.

W celu przystąpienia do udziału w projekcie kandydat zobowiązany jest złożyć do dnia 09.05.2023 r. (wtorek) do godziny 15:00 do Biura Projektu (Prószkowska 76 (budynek 5, pok. 109), 45 – 758 Opole) odpowiednie dokumenty.

Dodatkowe informacje: https://centrumwiedzy.po.opole.pl


Ogłaszamy rekrutację uzupełniającą dla kadry dydaktycznej Politechniki Opolskiej. W związku z realizacją projektu ,,Centrum wiedzy o dostępności i upowszechniania zasad projektowania uniwersalnego w obszarze designu i przedmiotów codziennego użytku” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego z dniem 8 maja 2023 r. ogłaszamy nabór na warsztaty pn. Metodyka projektowania uniwersalnego oparta o pętle projektowo badawcze zgodnie z metodyką projektowania Lean UX – warsztaty w zakresie zasad projektowania uniwersalnego dla kadry uczelni Politechniki Opolskiej, Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Politechniki Krakowskiej odbywające się na Politechnice Krakowskiej

Warunki udziału w projekcie oraz szczegółowe informacje dot. rekrutacji i udziału w projekcie znajdą Państwo w Regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie. Szkolenie odbędzie się w dniach 11-12 maja 2023 r. na terenie kampusu Wydziału Mechanicznego zlokalizowanego przy al. Jana Pawła II 37 w Krakowie. Moduły wykładowe i moduły warsztatowe odbędą się w Sali A209. Szkolenie rozpocznie się o godzinie 10:00 i potrwa 8 godzin lekcyjnych, między którymi przewidziana została przerwa obiadowa.

W celu przystąpienia do udziału w projekcie kandydat zobowiązany jest złożyć do dnia 09.05.2023 r. (wtorek) do godziny 15:00 do Biura Projektu (Prószkowska 76 (budynek 5, pok. 109), 45 – 758 Opole) odpowiednie dokumenty.

Dodatkowe informacje: https://centrumwiedzy.po.opole.pl


Ogłaszamy rekrutację uzupełniającą dla studentek/ studentów Politechniki Opolskiej. W związku z realizacją projektu ,,Centrum wiedzy o dostępności i upowszechniania zasad projektowania uniwersalnego w obszarze designu i przedmiotów codziennego użytku” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego z dniem 8 maja 2023 r. ogłaszamy nabór na warsztaty pn. Warsztaty wyjazdowe I z zakresu projektowania uniwersalnego  w kontekście designu i przedmiotów codziennego użytku dla studentów na Politechnice Opolskiej

Warunki udziału w projekcie oraz szczegółowe informacje dot. rekrutacji i udziału w projekcie znajdą Państwo w Regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie. Szkolenie odbędzie się w dniach 17-18 maja 2023 r. na terenie Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej w pomieszczaniu A12. Szkolenie rozpocznie się o godzinie 10:00 i potrwa 6 godzin lekcyjnych, między którymi przewidziana została przerwa obiadowa.

W celu przystąpienia do udziału w projekcie kandydat zobowiązany jest złożyć do dnia 12.05.2023 r. (piątek) do godziny 15:00 do Biura Projektu (Prószkowska 76 (budynek 5, pok. 109), 45 – 758 Opole) odpowiednie dokumenty.

Dodatkowe informacje: https://centrumwiedzy.po.opole.pl

Podobne wpisy

dwie osoby przy urządzeniu z manometrem

Projekt „Mobilny Profesor”

W poniedziałek 17.04.2023r. Wydział Mechaniczny Politechniki Opolskiej odwiedzili uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich. Były to kolejne już wykłady w ramach projektu „Mobilny Profesor”.