Gdzie jesteś: Strona główna

Skład Rady Gospodarczej Wydziału Mechanicznego

- Damian Kardas - Prokurent i Dyrektor Zakładu Generatorów (EthosEnergy Poland S.A.)

- Janusz Szczepankiewicz - Kierownik Działu Produkcji Wody (Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o.)

- Krzysztof Bochenek - Prezes Zarządu (KBA AUTOMATIC Sp. z o.o.)

- Roman Warowny - Członek Zarządu (Wakro Sp. z o.o.)

- Mariusz Jeżyk – Dyrektor Techniczny (NUTRICIA Zakłady Produkcyjne Sp. z o.o.)