Gdzie jesteś: Strona główna / Rada dziekańska

Rada dziekańska

Skład Rady Dziekańskiej Wydziału Mechanicznego

Dziekan, przewodniczący Rady:

Prodziekan ds. organizacyjnych:

Prodziekan ds. dydaktyki:

Pełnomocnik dziekana ds. jakości kształcenia:

Kierownik Katedry Inżynierii Procesowej i Środowiska

Kierownik Katedry Pojazdów:

Kierownik Katedry Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn:

Kierownik Katedry Technologii Maszyn i Materiałoznawstwa:

Przedstawiciel rady naukowej dyscypliny: inżynieria mechaniczna:

Przedstawiciel rady naukowej dyscypliny: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka:

Przewodniczący rady dydaktycznej kierunku: mechanika i budowa maszyn:

Przewodniczący rady dydaktycznej kierunku inżynieria środowiska, kierownik Katedry Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej:

Przewodniczący rady dydaktycznej kierunku: wzornictwo przemysłowe:

Przewodniczący rady dydaktycznej kierunku: energetyka i inżynieria środowiska:

Przewodniczący rady dydaktycznej kierunku: lotnictwo i kosmonautyka:

Przewodniczący rady dydaktycznej kierunku: mechatronika:

Student reprezentujący kierunek studiów: mechanika i budowa maszyn:

Błażej Heik

Student reprezentujący kierunek studiów: mechatronika:

Michał Wieczorek

Studentka reprezentująca kierunek studiów: wzornictwo przemysłowe:

Adam Wieszołek

Student reprezentujący kierunek studiów: energetyka i inżynieria środowiska

Zofia Wiktorek

Student reprezentujący kierunek studiów: inżynieria środowiska:

Grzegorz Guenther

Osoby z głosem doradczym

  1. Przedstawiciel NSZZ „Solidarność”
  2. Przedstawiciel Rady Zakładowej Związku Nauczycielstwa Polskiego
  3. Przedstawiciel Związku Zawodowego Pracowników Politechniki Opolskiej
  4. Przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Fizjoterapeutów przy Politechnice Opolskiej
  5. Związek Zawodowy Pracowników Uczelni Publicznych