W dniach 28.02 – 03.03.2023 r. odbyła się w Cedzynie XXXVII Konferencja „Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych 2023”. Tym razem konferencja została zorganizowana przez Wydział Mechaniczny Wojskowej Akademii Technicznej, a rolę Przewodniczących Komitetu Organizacyjnego pełnili prof. Lucjan Śnieżek oraz prof. Andrzej Typiak. Przewodniczącym Komitetu Naukowego konferencji od czterech lat jest prof. Tadeusz Łagoda, zaś członkami Komitetu prof. Marta Kurek oraz prof. Jarosław Mamala. W konferencji udział wzięli także prof. Joanna Małecka, dr inż. Andrzej Kurek wygłaszając referat wprowadzający oraz doktoranci: mgr inż. Sławomir Małys z firmy RAWAG, mgr inż. Sławomir Zelwowiec (REMTRAG IC) oraz mgr inż. Sebastian Skrobacz (RAWAG), których promotorem jest prof. T. Łagoda.

Po dwuletniej przerwie i konferencjach realizowanych w trybie on-line, była to pierwsza konferencja zrealizowana  w normalnym trybie. Miło jest nam poinformować, ze Kapituła Medalu PRMR za twórczą aktywność i nieoceniony wkład w rozwój Konferencji postanowiła przyznać medal Pani Profesor Marcie Kurek. Pani Profesor, będąca dwukrotnie sekretarzem konferencji
i Przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego przyczyniła się do jej renesansu po kilkuletniej zapaści
i jest najmłodszą laureatką tego wyróżnienia.

Warto także zaznaczyć, iż nasz doktorant – mgr inż. Sławomir Małys uzyskał jedno z trzech wyróżnień za wystąpienie w sesjach dla doktorantów.

Na zakończenie Komitet Naukowy podjął decyzję o organizacji kolejnych konferencji, która w roku 2024  będzie organizowana przez prof. J. Mamalę, natomiast w roku 2025 przezprof. T. Smolnickiego
z Politechniki Wrocławskiej.

Podobne wpisy

baner reklamowy z lwem w tle

PO-znaj rynek pracy

W semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023 prowadzony będzie dziewiętnasty cykl