Gdzie jesteś: Strona główna / Prace dyplomowe-2015/2019

Harmonogram rejestracji i wydawania prac dyplomowych

Harmonogram rejestracji i wydawania prac dyplomowych na rok ak. 2018/2019

Propozycje tematów prac dyplomowych na rok ak. 2018/2019

Inżynieria Środowiska

Inżynieria Chemiczna i Procesowa

Mechanika i Budowa Maszyn

Mechatronika 

Energetyka

Harmonogram rejestracji i wydawania prac dyplomowych na rok ak. 2017/2018

Wymagania regulaminowe od roku ak. 2016/2017

Formularze wymagane na egzamin dyplomowy

Harmonogram rejestracji i wydawania prac dyplomowych na rok ak. 2016/2017

Propozycje tematów prac dyplomowych na rok ak. 2016/2017

Informuję, że propozycje tematów prac dyplomowych zgłoszonych przez studentów w terminie do 1 tygodnia zostaną przydzielone właściwym osobom. Informacja o tych tematach znajdzie się na zaktualizowanej liście prac.

Propozycje tematów prac dyplomowych są tematami otwartymi dla studentów wszystkich kierunków studiów Wydziału Mechanicznego, co pozwala na dowolny wybór tematu w ramach danego kierunku.

Inżynieria Środowiska

Inżynieria Chemiczna i Procesowa

Mechanika i Budowa Maszyn

Mechatronika

Energetyka

Zagadnienia problemowe na egzamin dyplomowy - studia I-go stopnia - stacjonarne (S) i niestacjonarne (NS)

Zagadnienia problemowe na egzamin dyplomowy - studia II-go stopnia - stacjonarne (S) i niestacjonarne (NS)

Inżynieria środowiska (wg specjalności)

Mechanika i budowa maszyn (wg specjalności)

Mechatronika

Harmonogram rejestracji i wydawania prac dyplomowych na rok ak. 2015/2016

Propozycje tematów prac dyplomowych na rok ak. 2015/2016

Informuję, że propozycje tematów prac dyplomowych zgłoszonych przez studentów w terminie do 1 tygodnia zostaną przydzielone właściwym osobom. Informacja o tych tematach znajdzie się na zaktualizowanej liście prac.

Propozycje tematów prac dyplomowych są tematami otwartymi dla studentów wszystkich kierunków studiów Wydziału Mechanicznego, co pozwala na dowolny wybór tematu w ramach danego kierunku.

Inżynieria Środowiska

Inżynieria Chemiczna i Procesowa

Mechanika i Budowa Maszyn

Mechatronika

Energetyka