Gdzie jesteś: Strona główna / Prace dyplomowe-2012/2015

Harmonogram rejestracji i wydawania prac dyplomowych

Harmonogram rejestracji i wydawania prac dyplomowych na rok ak. 2014/2015

Weryfikacja zgodności kart opisu prac dyplomowych

Propozycje tematów prac dyplomowych na rok ak. 2014/2015

Informuję, że propozycje tematów prac dyplomowych zgłoszonych przez studentów w terminie do 1 tygodnia zostaną przydzielone właściwym osobom. Informacja o tych tematach znajdzie się na zaktualizowanej liście prac.

Propozycje tematów prac dyplomowych są tematami otwartymi dla studentów wszystkich kierunków studiów Wydziału Mechanicznego, co pozwala na dowolny wybór tematu w ramach danego kierunku.

Inżynieria Środowiska

Inżynieria Chemiczna i Procesowa

Mechanika i Budowa Maszyn

Mechatronika

Energetyka

Harmonogram rejestracji i wydawania prac dyplomowych na rok ak. 2013/2014

Propozycje tematów prac dyplomowych na rok ak. 2013/2014

Informuję, że propozycje tematów prac dyplomowych zgłoszonych przez studentów w terminie do 1 tygodnia zostaną przydzielone właściwym osobom. Informacja o tych tematach znajdzie się na zaktualizowanej liście prac.

Propozycje tematów prac dyplomowych są tematami otwartymi dla studentów wszystkich kierunków studiów Wydziału Mechanicznego, co pozwala na dowolny wybór tematu w ramach danego kierunku.

Inżynieria Środowiska

Inżynieria Chemiczna i Procesowa

Mechanika i Budowa Maszyn

Mechanika i Budowa Maszyn

Mechanika i Budowa Maszyn

Propozycje tematów prac dyplomowych na rok ak. 2012/2013

Informuję, że propozycje tematów prac dyplomowych zgłoszonych przez studentów w terminie do 1 tygodnia zostaną przydzielone właściwym osobom. Informacja o tych tematach znajdzie się na zaktualizowanej liście prac.

Propozycje tematów prac dyplomowych są tematami otwartymi dla studentów wszystkich kierunków studiów Wydziału Mechanicznego, co pozwala na dowolny wybór tematu w ramach danego kierunku.

Inżynieria Środowiska

Inżynieria Chemiczna i Procesowa

Mechanika i Budowa Maszyn

Mechatronika

Komunikaty