Gdzie jesteś: Strona główna / Pełnomocnictwo

Pełnomocnicy

Pełnomocnik Rektora/ Dziekana ds. jakości kształcenia na wydziale jako przewodniczący Wydziałowej Rady ds. jakości kształcenia analizuje, inspiruje i koordynuje działania, których celem jest podnoszenie poziomu kształcenia.

Pełnomocnik odpowiada za wdrożenie oraz realizację wydziałowego systemu zapewnienia jakości kształcenia w oparciu o system uczelniany. Szczegółowy zakres obowiązków Pełnomocnika Rektora/ Dziekana ds. jakości kształcenia określa Zarządzenie Nr 78/2019 Rektora Politechniki Opolskiej z dnia 10 grudnia 2019 r.