Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna

prof. dr hab. inż. Tadeusz Łagoda

zawiadamia,

że w dniu 23  maja o godz. 12:00 na Wydziale Mechanicznym
w Sali Senatu Politechniki Opolskiej

przy ul. Mikołajczyka 5 w Opolu

 odbędzie się publiczna obrona rozprawy

doktorskiej mgra inż. Mateusza Koniecznego

pt.: „Lokalizacja koncentracji naprężeń w płytach osłabionych nieciągłością geometryczną”

Promotor rozprawy doktorskiej:                 
 prof. dr hab. inż. Grzegorz Gasiak

Recenzenci:

Prof. dr hab. inż. Jerzy Małachowski – Wojskowa Akademia Techniczna

Dr hab. inż. Artur Iluk – Politechnika Wrocławska

Z pracą doktorską i opiniami recenzentów można zapoznać się w czytelni Biblioteki Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej przy ul. S. Mikołajczyka 5 w Opolu.

Ponadto streszczenie rozprawy doktorskiej wraz z recenzjami są dostępne na stronie internetowej Działu Nauki Politechniki Opolskiej pod linkiem

Zapraszam zainteresowanych do wzięcia udziału w obronie i dyskusji nad rozprawą.

Podobne wpisy

Obrona doktorska

Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna prof. dr hab. inż.