Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna

prof. dr hab. inż. Tadeusz Łagoda

zawiadamia,

że w dniu 9  maja o godz. 12:00 na Wydziale Mechanicznym
w Sali Senatu Politechniki Opolskiej

przy ul. Mikołajczyka 5 w Opolu

 odbędzie się publiczna obrona rozprawy

doktorskiej mgr inż. Adriany Szydłowskiej

pt.: „Przepływ układów wielofazowych w rurze poziomej wypełnionej pianą metalową”

Promotor rozprawy doktorskiej: dr. hab. inż. Jerzy Hapanowicz

Recenzenci:

Prof. dr hab. inż. Beata Niezgoda – Żelasko – Politechnika Krakowska

Dr hab. Daniel Janecki – Uniwersytet Opolski

Z pracą doktorską i opiniami recenzentów można zapoznać się w czytelni Biblioteki Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej przy ul. S. Mikołajczyka 5 w Opolu.

Ponadto streszczenie rozprawy doktorskiej wraz z recenzjami są dostępne na stronie internetowej Działu Nauki Politechniki Opolskiej pod linkiem

Zapraszam zainteresowanych do wzięcia udziału w obronie i dyskusji nad rozprawą.

Podobne wpisy