Wydział Mechaniczny chce słuchać głosu przedsiębiorców i zaprasza ich do nowo powstałej Rady Gospodarczej, której zadaniem jest wspieranie i promowanie współpracy Wydziału z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w szczególności w zakresie jego rozwoju, działalności dydaktycznej i badawczej oraz oczekiwań stawianych przez pracodawców wobec naszych studentów i absolwentów.

W dn. 31.01.2023 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady, w którym udział wzięli:

– Damian Kardas – Prokurent i Dyrektor Zakładu Generatorów z firmy EthosEnergy Poland S.A.,

– Janusz Szczepankiewicz – Kierownik Działu Produkcji Wody w firmie Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o.,

– Krzysztof Bochenek – Prezes Zarządu KBA AUTOMATIC Sp. z o.o.,

– Roman Warowny – Członek Zarządu Wakro Sp. z o.o.

oraz

– Katarzyna Rudzińska – Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich i Performance w zastępstwie Mariusza Jeżyka – Dyrektora Technicznego z firmy NUTRICIA Zakłady Produkcyjne Sp. z o.o.

            Powołanie Rady Gospodarczej to kolejne działalnie mające na celu zacieśnienie współpracy nauki z biznesem, które ma szansę zaowocować obopólnymi korzyściami. Trzymajmy za to kciuki!

Podobne wpisy

grafika przedstawiająca 3 postacie czarne

Obrona doktorska

Zastępca Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna dr hab. inż.

logo centrum

Szkolenie pt. „Projektowanie projektantów …”

Ogłaszamy rekrutację na dwudniowe szkolenie pt.: Projektowanie projektantów – warsztaty z konstruowania zadań z zakresu projektowania uniwersalnego dla pracowników naukowo – dydaktycznych i dydaktycznych – organizowane na UP w Krakowie