Gdzie jesteś: Strona główna / Mechatronika

Mechatronika

Mechatronika to współdziałająca kombinacja techniki mechanicznej, elektroniki, sterowania i informatyki, gdzie wszystkie dziedziny są zintegrowane w procesie projektowania. Przedmiotem zainteresowań i zastosowań mechatroniki są między innymi: roboty przemysłowe, układy sterowania pojazdami, zaawansowany sprzęt gospodarstwa domowego, urządzenia automatyki i robotyki, obrabiarki sterowane numerycznie, aparatura medyczna, metrologia, nanotechnologia, optyka, informatyka.

Mechatronika służy procesowi projektowania i wytwarzania aby zapewnić dla produktu:

 • wysoką jakość,
 • niski koszt wytwarzania,
 • niski koszt projektowania i wdrożenia,
 • skrócenie czasu realizacji projektu,
 • zdolność do stałego polepszania produktu.

Studia pierwszego stopnia

Studia trwają 7 semestrów w trybie stacjonarnym – S (dziennym). Studia kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera. Wśród podstawowych treści kształcenia znajdują się m.in.: matematyka, fizyka, mechanika techniczna i wytrzymałość materiałów oraz techniki informacyjne.

Kierunkowe treści kształcenia obejmują m.in. takie bloki przedmiotowe jak:

 • konstrukcja maszyn i techniki CAD,
 • nauki o materiałach,
 • inżynieria wytwarzania,
 • metrologia techniczna,
 • systemy pomiarowe i systemy sterowania,
 • automatyka i robotyka.

Program studiów uzupełniają również przedmioty bloku ogólnego i humanistyczno-społecznego oraz przedmioty z zakresu informatyki i programowania, ergonomii, ochrony własności intelektualnej, a także podstaw ekonomii i negocjacji w biznesie.

Specjalności

Na piątym semestrze studenci mają możliwość realizacji dalszego toku studiów w ramach specjalności:

 • Projektowanie i eksploatacja systemów mechatronicznych – absolwent zyskuje wiedzę i umiejętności związane z budową i zagadnieniami eksploatacji i diagnostyki urządzeń mechatronicznych. W ramach zajęć student poznaje urządzenia i systemy mechatroniczne stosowane w pojazdach, w technikach automatyzacji produkcji, np. obrabiarki CNC czy też technologiach materiałowych.
 • Techniki komputerowe w mechatronice – absolwent uzyskuje wiedzę i umiejętności w doborze i stosowaniu technik komputerowych wspomagających pracę inżyniera mechatronika w odniesieniu do prowadzenia badań symulacyjnych i sterowania systemami mechatronicznymi, programowania systemów pomiarowych, przetwarzania i analizy danych oraz programowania sterowników.

W ramach zajęć student poznaje te narzędzia i stosuje je w praktyce w laboratoriach.

Zajęcia wspierane są oprogramowaniem renomowanych firm:

 • Inventor (AutoDesk), oprogramowanie komputerowego wspomagania projektowania (CAD),
 • CATIA (Dassault System), oprogramowanie komputerowego wspomagania projektowania (CAD),
 • LabVIEW (National Instruments), środowisko programowania graficznego pomiarów, analizy danych, sterowania oraz symulacji systemów),
 • Matlab+SIMULINK (MathWorks), programowanie obliczeń inżynierskich, symulacje komputerowe,
 • MasterCam, oprogramowanie komputerowe CAD/CAM do tworzenia technologii na obrabiarki CNC.

Studenci mogą rozszerzać swoje zainteresowania w ramach kół naukowych KlaksonTechnolog i ProCEAnt.