Rekrutacja na kolejny rok akademicki już się rozpoczęła, a wśród kierunków dostępnych na Wydziale Mechanicznym przyszli studenci mogą wybrać zupełnie nową mechatronikę!

Nowa mechatronika to przede wszystkim nowe podejście do nauczania, nowe przedmioty, nacisk na praktykę i zupełnie inny program studiów, będący odpowiedzią na aktualne oczekiwania pracodawców i studentów. Firmy poszukują inżynierów z dużą wiedzą praktyczną, a studenci taką właśnie wiedzę chcieliby zdobywać, dlatego stworzyliśmy im taką możliwość.

Mechatronika to kierunek, który łączy umiejętności i wiedzę z różnych dziedzin, głównie mechaniki  oraz elektroniki, ale i automatyki, robotyki, sterowania czy informatyki. Jest to kierunek dla osób, które są ciekawe tego jak działają różnego rodzaju urządzenia i chciałyby nauczyć się ich projektowania, obsługiwania i diagnozowania. Ukończenie kierunku otwiera wachlarz możliwości zawodowych, bowiem mechatronicy mogą znaleźć zatrudnienie jako konstruktorzy, programiści, automatycy, inżynierowie zapewnienia jakości, pracownicy biur konstrukcyjno-projektowych, działów badawczo-rozwojowych czy utrzymania ruchu.

Od najbliższego roku akademickiego kształcenie na mechatronice będzie się odbywać w ramach jednej specjalności, a nauka kluczowych przedmiotów będzie się zaczynać już od pierwszego semestru.

Istotnym elementem wprowadzonych zmian w programie studiów jest nauka technik komputerowego wspomagania prac inżynierskich. Oprócz dotychczas stosowanych technik CAD zagadnienia z mechaniki mechanizmów czy wytrzymałości materiałów będą rozwiązywane przy pomocy takich programów komputerowych, jak: Inventor, Ansys, Matlab/Simulink czy LabVIEW. Studenci będą wykorzystywać metody numeryczne w przygotowaniu procesu  szybkiego prototypowania (rapid prototyping) z użyciem technologii druku 3D. W programie studiów znajdują się również przedmioty związane ze sterownikami PLC oraz podstawami robotyki i manipulatorów przemysłowych. W tych zagadnieniach będą nas wspierać wykładowcy z Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki wraz z ich zapleczem laboratoryjnym.

W nowym programie studiów przesunięto środek ciężkości zdobywanej wiedzy i kształtowanych umiejętności w stronę elementów automatyki przemysłowej, sterowników PLC, mikrokontrolerów, technik CNC czy elementów mechatroniki samochodowej, zaś zagadnienia w obszarze mechaniki wspierane będą efektywnymi narzędziami metod numerycznych. Program ten będzie mógł być realizowany m.in. dzięki utworzeniu nowego laboratorium mechatroniki, które działa od marca tego roku i w którym studenci odbywali zajęcia już w tym semestrze.

Podobne wpisy

ikona translate

II etap zapisów na języki obce w sem. zimowym 2023/2024

Zapisy na język obcy w ramach lektoratu odbywają się elektronicznie w systemie USOSweb
w semestrze poprzedzającym semestr, w którym będą odbywać się wymienione zajęcia. Student, który nie dokona wyboru w terminie, zostanie przypisany do grupy przez osobę koordynującą zapisy.