Gdzie jesteś: Strona główna / Mechatronika- II stopnia

Mechatronika- II stopnia

Studia drugiego stopnia

Studia trwają 3 semestry w trybie stacjonarnym – S (dziennym).

Studia kończą się nadaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera.

Poza podstawowymi treściami programowymi kierunkowe treści kształcenia w ramach bloku ogólnego obejmują m.in.:

 • modelowanie i symulacje w projektowaniu,
 • eksploatacja i serwisowanie urządzeń,
 • programowanie mikrokontrolerów,
 • przetworniki elektromechaniczne.

Program studiów uzupełniają również przedmioty bloku humanistyczno-społecznego.

Specjalności

Studia drugiego stopnia realizowane są w ramach następujących specjalności:

 • Mechatronika w pojazdach i maszynach – absolwenci uzyskują wiedzę i umiejętności w zakresie stosowania współczesnych metod obliczeniowych (CAD/CAM, CAE), zapoznają się z praktycznymi aspektami procesu projektowania urządzeń i systemów mechatronicznych (roboty mobilne, mechanizmy podwozia), oraz funkcjonowaniem i wytwarzaniem systemów mechatronicznych w pojazdach i maszynach (niezawodność, symulacje, sensoryka i pomiary, obrabiarki sterowane numerycznie). Wykształcenie w zakresie mechatroniki pozwoli na pracę nie tylko w zespołach tworzących systemy mechatroniczne, ale także w jednostkach utrzymania ruchu. Nabyte umiejętności oraz wiedza w zakresie akwizycji i przetwarzania sygnałów i teorii podejmowania decyzji pozwolą na zatrudnienie w charakterze osoby kierującej interdyscyplinarnymi projektami mechatronicznymi.
 • Systemy automatyki i robotyki w mechatronice – absolwenci uzyskują wiedzę i umiejętności w zakresie informatycznym (języki programowania, systemy operacyjne, bazy danych, sieci komputerowe) i elektronicznym (akwizycja i przetwarzanie sygnałów, teleinformatyka, elektronika, systemy wizyjne oraz monitoring) niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie mechatronika.

W ramach zajęć obieralnych studenci mają możliwość zapoznania się m.in. z przetwarzaniem obrazów i systemami wizyjnymi, zaawansowanymi technikami CAD, niekonwencjonalnymi napędami pojazdów, urządzeniami wykonawczymi w systemach mechatronicznych czy systemami mikroprocesorowymi.

Zajęcia wspierane są oprogramowaniem renomowanych firm:

 • Inventor (AutoDesk), oprogramowanie komputerowego wspomagania projektowania (CAD),
 • CATIA (Dassault System), oprogramowanie komputerowego wspomagania projektowania (CAD),
 • LabVIEW (National Instruments), środowisko programowania graficznego pomiarów, analizy danych, sterowania oraz symulacji systemów),
 • Matlab+SIMULINK (MathWorks), programowanie obliczeń inżynierskich, symulacje komputerowe,
 • MasterCam, oprogramowanie komputerowe CAD/CAM do tworzenia technologii na obrabiarki CNC.

Studenci mogą rozszerzać swoje zainteresowania w ramach kół naukowych KlaksonTechnolog i ProCEAnt.

Kariera

Mechatronik w swojej pracy zawodowej zajmuje się wysokozaawansowanymi urządzeniami i systemami opartymi o nowoczesne rozwiązania z różnych dziedzin techniki. Przekłada się to na możliwość pracy w bardzo wielu gałęziach przemysłu:
 • wytwarzającego elementy systemów mechatronicznych jak napędy, czujniki, sterowniki
 • elektromaszynowego,
 • motoryzacyjnego,
 • sprzętu gospodarstwa domowego,
 • lotniczego,
 • obrabiarkowego,
 • medycynie,
 • wszędzie tam, gdzie wykorzystuje się techniczne urządzenia i systemy automatyki, zrobotyzowane procesy przemysłowe i nowoczesne urządzenia mechaniki precyzyjnej oraz mechaniki stosowanej i nanotechnologii. Projektowanie urządzeń mechatronicznych, ich budowa, eksploatacja, analiza pracy i diagnostyka, wymagają szczególnego podejścia interdyscyplinarnego, niestosowanego w konwencjonalnych dziedzinach techniki, np. w mechanice.
Mechatronika wymaga zmiany zarówno sposobu myślenia jak i działania jako że oparta jest na myśleniu i działaniu systemowym, które umożliwia równoległe rozwiązywanie wielu problemów jednocześnie pobudzając kreatywność.