Gdzie jesteś: Strona główna / Mechanika i Budowa Maszyn

Mechanika i Budowa Maszyn

Mechanika i budowa maszyn jest nauką interdyscyplinarną obejmującą wiedzę w zakresie nowoczesnych technologii procesów wytwarzania maszyn i produktów, z uwzględnieniem metod informatycznych wspomagających prace inżynierskie – projektowanie, wytwarzanie, eksploatację maszyn oraz dobór materiałów konstrukcyjnych. Obejmuje proekologiczne technologie oraz systemy zintegrowanego zarządzania środowiskiem, bezpieczeństwem i ja-kością w procesach wytwórczych. Kształci umiejętności współpracy w grupie, kierowania zespołami a także zarządzania placówkami przemysłowymi oraz badawczo-rozwojowymi.

Predyspozycje

 • kreatywność,
 • umiejętność pracy indywidualnej oraz w zespole,
 • nastawienie na poszukiwanie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych. 

Jaki przedmiot warto zdać na maturze?

 • matematyka,
 • fizyka,
 • język obcy.

Kariera

 • praca jako projektant – konstruktor,
 • praca jako technolog procesów wytwarzania,
 • kierowanie zespołami projektowymi,
 • zarządzanie placówkami przemysłowymi oraz badawczo-rozwojowymi.

Miejsce odbywania większości zajęć

 • wszystkie zajęcia odbywają się w budynku Wydziału Mechanicznego przy ul. Mikołajczyka 5

Studia pierwszego stopnia

 • studia 7-semestralne o profilu ogólonoakademickim po ukończeniu których student otrzymuje tytuł inżyniera mechanika.

Specjalności

W ramach kierunku realizowane są trzy specjalności:

 • projektowanie i eksploatacja konstrukcji lotniczych
 • konstrukcje maszyn
 • technologie wytwarzania

Studia na kierunku mają zapewnić wykształcenie specjalistów, którzy w oparciu o nabytą wiedzę z zakresu nauk podstawowych i nauk inżynierskich oraz umiejętności praktycznych, uzyskają podstawy do pracy w obszarze problematyki związanej ze studiowanym kierunkiem, w celu techniczno-technologicznego, ekonomicznego i ekologicznego zaspakajania potrzeb społecznych. Absolwenci studiów inżynierskich (I-go st.) mogą kontynuować studia na studiach magisterskich – II-go stopnia.