Gdzie jesteś: Strona główna / Mechanika i Budowa Maszyn- II stopnia

Mechanika i Budowa Maszyn- II stopnia

Studia 3-semstralne o profilu ogólonoakademickim po ukończenia których student otrzymuje tytuł magistra. 

Specjalności

  • Computer Aided Engineering,
  • Projektowanie, wytwarzanie i eksploatacja konstrukcji lekkich
  • Eksploatacja oraz diagnostyka pojazdów i maszyn
  • Projektowanie cyfrowe maszyn
  • Wytwarzanie i inżynieria jakości

Studia na kierunku mają zapewnić wykształcenie specjalistów, którzy w oparciu o nabytą wiedzę z zakresu studiów inżynierskich (I-go st.) oraz nabytych na tych studiach umiejętności praktycznych, a także w zakresie programu studiów II-go st. uzyskają przygotowanie do pracy w obszarze specjalistycznej problematyki związanej ze studiowanym kierunkiem, w celu techniczno-technologicznego, ekonomicznego i ekologicznego zaspakajania potrzeb społecznych. Absolwenci studiów magisterskich (II-go st.) mogą kontynuować studia na studiach doktoranckich – III-go stopnia.