Gdzie jesteś: Strona główna / Lotnictwo i kosmonautyka

Lotnictwo i kosmonautyka

Predyspozycje

Zainteresowanie twórczą pracą inżynierską, zainteresowanie techniką lotniczą i jej wyzwaniami, zainteresowanie lotnictwem i kosmonautyką.

Kariera

Absolwenci kierunku lotnictwo i kosmonautyka znajdują zatrudnienie w lotnictwie cywilnym i wojskowym, w służbach naziemnych eksploatujących sprzęt lotniczy, w zakładach produkcyjnych i remontowych przemysłu lotniczego, w transporcie lotniczym, jako obsługa naziemna portów lotniczych oraz w infrastrukturze transportu lotniczego. Absolwenci otrzymują niezbędne wykształcenie do wykonywania zawodu inżyniera lotnictwa w zakresie projektowania statków powietrznych, zaś dobre przygotowanie ogólnotechniczne umożliwia im podjęcie pracy zarówno w zakładach lotniczych, jak i innych gałęziach przemysłu maszynowego. Przygotowani są do prowadzenia prac konstrukcyjno-badawczych w zakresie silników lotniczych, jak również, dzięki przygotowaniu ogólnotechnicznemu oraz znajomości inżynierskich metod komputerowego projektowania, mają możliwość szybkiej adaptacji w wydziałach produkcyjnych innych zakładów.

Specjalności

  • pilotaż statków powietrznych (S),
  • projektowanie konstrukcji lotniczych (S).

Zostań naszym studentem

Trwa rekrutacja na Politechnikę Opolską