Gdzie jesteś: Strona główna / Laboratorium technologicznej warstwy wierzchniej

Wyposażenie laboratorium:

  1. Skaningowy Mikroskop Elektronowy Tescan Vega 4 służący do charakterystyki materiałów, badań i analizy struktur w skali mikro. Wyposażony w detektor elektronów wtórnych (SE), który pozwala uzyskiwać obrazy topograficzne powierzchni próbek oraz detektor elektronów odbitych (BSE), umożliwiający uzyskiwanie obrazów w kontraście materiałowym wskazując różnice gęstości poszczególnych obszarów. Wysokopróżniowa komora umożliwia umieszczenie w niej preparatów o średnicy powyżej 330 mm i wysokości powyżej 145 mm (masa próbek do 8 kg). Tryb zmiennej próżni SingleVac utrzymuje w komorze ciśnienie o wartości około 30 Pa co pozwala na obserwację większości nieprzewodzących (suchych) materiałów. System mikroanalizy rentgenowskiej EDS pozwala określić skład pierwiastkowy próbek w mikroobszarach, w punkcie, wzdłuż zadanej linii oraz uzyskiwanie map rozkładu pierwiastków.
  2. Próżniowa napylarka VacCoat z możliwością pomiaru grubości napylanej warstwy, możliwość napylania węglem i złotem.  Służy do przygotowywania próbek do badań na skaningowym mikroskopie elektronowym.
  3. Nanotwardościomierz PICODENTOR® HM500 umożliwia zastosowanie sił przyłożonych do wgłębnika w zakresie 0,005 – 500 mN, co pozwala wykonywać pomiary na materiałach o grubości nawet poniżej 1 μm. Wynik pomiarów jest przedstawiany w postaci krzywej obciążania i odciążania jako funkcji siły przyłożonej do wgłębnika od głębokości penetracji. W oparciu o otrzymane wyniki można wyznaczyć sztywność próbki odczytaną z krzywej obciążania, instrumentalny moduł sprężystości (w przybliżeniu równy modułowi sprężystości materiału), twardość instrumentalną, pracę deformacji (energięodkształcenia sprężystego i odkształcenia plastycznego materiału).
  4. Optyczny spektrometr emisyjny z wyładowaniem iskrowym MiniLab 300 służący do określania składu chemicznego badanych metali i ich stopów. Przygotowany jest do określania składu chemicznego stopów na bazie Fe, Al, Cu, Ti, Ni, Mg, Co oraz wyposażony jest w programy szczegółowe dla takich grup materiałowych jak: stale niskostopowe, nierdzewne, narzędziowe
    i automatowe, brązy i mosiądze oraz stopy tytanu (Ti-Mn, Ti-Al-V). Możliwość rozbudowy o inne szczegółowe bazy.
Mikroskop

Kontakt

Wydział Mechaniczny – Katedra Technologii Maszyn i Materiałoznawstwa

Opole ul. Mikołajczyka 5

Tel.: (+48) 77 449 84 66

E-mail: j.malecka@po.edu.pl

Masz pytanie?