Gdzie jesteś: Strona główna / Laboratorium metrologii powierzchni

Laboratorium metrologii powierzchni jest laboratorium w którym prowadzone są badania związane z oceną topografii oraz struktury geometrycznej powierzchni szerokiej gamy elementów maszyn jak ich oceną geometryczną. Laboratorium to jest wyposażone w wysoce dokładne urządzenia pomiarowe jakimi są:

1. Mikroskop pomiarowy optyczny wraz z integrowaną końcówką stykową do oceny i pomiaru w skali makro elementów maszyn Venture CNC firmy BATY

Urządzenie pomiarowe - mikroskop

Jest to nowoczesny system pomiarowy który łączy w sobie zalety mikroskopu CNC i maszyny pomiarowej z głowicą stykową. Współrzędnościowa maszyna pomiarowa (mikroskop pomiarowy) Venture w wersji CNC wraz z oprogramowaniem Fusion 3D zapewnia możliwość kompletnego sprawdzenia wymiarów geometrycznych produkowanych części. Przez możliwość użycia końcówki stykowej optymalizuje możliwości pomiarowe maszyny. Pomiar może być kombinacją pomiarów stykowych i wykonywanych za pomocą optyki co umożliwia skrócenie czasu pomiaru.

Oprogramowanie zapewnia możliwość:

 • pełnego zwymiarowania części
 • import/export rysunków CAD
 • skanowanie profilu i porównanie z rysunkiem CAD
 • statystyczna kontrola procesu
 • eksport wyników pomiarów do oprogramowania Excel
 • wykonywanie zdjęć do dokumentacji

Zastosowana w urządzeniu głowica pomiarowa firmy Renishaw pozwala na kompleksowe rozwiązanie pomiarowe dla aplikacji 3D. Software umożliwia używanie głowicy stykowej i kamery w jednym programie pomiarowym. Co za tym idzie cechy mierzonej części (elementu), które są poza zasięgiem kamery mogą być mierzone bez przymocowywania części (elementu). Wbudowany sensor krawędziowy zapewnia uzyskiwanie powtarzalnych wyników pomiarów oraz umożliwia automatyczne śledzenie profilu na części o nieznanym zarysie. Wynik w postaci zebranych punktów pomiarowych mogą być porównywane z dostarczonym plikiem DXF.

Podstawowe wymiary dla mierzonych elementów:

 1. zakres pomiarowy (X x Y x Z) 250 mm x 125 mm x 165 mm
 2. – wymiar stołu 414mm x 262mm
 3. – maksymalne obciążenie stołu pomiarowego 25 k

2. Bezkontaktowy optyczny system do pomiaru powierzchni TMS-500 TopMap Pro.Surf firmy Polytec

mikroskop z komputerem

TMS-TopMap to bezkontaktowy optyczny system do pomiaru powierzchni. Jest to urządzenie do szybkich i precyzyjnych pomiarów cech geometrycznych wraz z pełnym wymiarowaniem i tolerowaniem wartości jak:

 • płaskość (zgodnie z normą ISO 1101)
 • równoległość
 • parametry wysokości schodka także dla próbek makroskopwych.

Dzięki technologii „Smart Surface Scanning” na urządzeniu można dokonywać pomiarów niemal każdej powierzchni. Dzięki dużemu zakresowi pomiaru w pionie (około 70 mm) możliwe jest bardzo precyzyjnie mierzyć odległość nawet małych otworów. System umożliwia wyświetlanie danych pomiarowych w czasie rzeczywistych pomiarów.

Oprogramowanie Critical Dimension systemu do pomiaru powierzchni firmy Polytec oferuje następujące metody oceny 2D (X-Y):

 • dystans
 • równoległość
 • prostopadłość
 • nachylenie
 • prostoliniowość
 • koncentryczność
 • okrągłość
 • średnica

3. Współrzędnościowa maszyna pomiarowa Wenzel XO 55

3. Współrzędnościowa maszyna pomiarowa Wenzel XO 55

Jest to portalowe maszyny CNC, która umożliwiającej pomiary przestrzenne skomplikowanych elementów. Wyposażona jest w trzy systemy pomiarowe do pomiaru w trzech osiach współrzędnych XYZ oraz sondę do lokalizacji położenia powierzchni elementu.

4. Skaner 3D oraz urządzenie stykowe MetraSCAN BLACK ELITE + Stykowe urządzenie HandyPROBE Next

Skaner 3D MetraSCAN marki Creaform to zaawansowane technologicznie, a jednocześnie proste w obsłudze skanery działające w oparciu o technologię laserową. Współpracuje z urządzeniem śledzącym C-Track, które pozwala na precyzyjny pomiar obiektów rzeczywistych bez konieczności ich wcześniejszego przygotowania. W połączeniu z końcówką stykową HandyPROBE NEXT służącą do kontroli jakości produkowanych części bez względu na rodzaj materiału z jakiego są wykonane. Systemy ten może być wykorzystywany nie tylko w laboratorium lecz także liniach produkcyjnych branż takich jak np. branży motoryzacyjnej, lotniczej oraz w produkcji przemysłowej.

5. Profilometr optyczny 3D S neox firmy Sensofar

5. Profilometr optyczny 3D S neox firmy Sensofar

Jest nowoczesny system umożliwiający badanie topografii powierzchni w sposób bezstykowy trzema metodami optycznymi jak:

 • Konfoalną,
 • Interferometryczną,
 • Focus Variation.

Profilometr ten przeznaczony jest do badań różnego rodzaju próbek jak i również powierzchni transparentnych.

Główne zastosowanie urządzenia to pomiary chropowatości powierzchni 2D i 3D, kontrola stanu powierzchni, wizualizacja 3D powierzchni.

W skład systemu wchodzi nowoczesny oprogramowanie do analizy powierzchni firmy Digital Surf Mountains Map.

6. Profilometr optyczny 3D Alicona InfiniteFocus G4

mikroskop alicona

Jest to uniwersalnym systemem optycznym do pomiaru 3D powierzchni, który umożliwia wykonywanie pomiarów geometrii, profilu i chropowatości, wykorzystując technologię różnicowania ogniskowego (Focus-Variation).

7. Profilometr stykowy TOPO 01

Jest to modułowego systemu pomiarowy wykorzystujący metodę stykową za pomocą którego można realizować pomiary geometrii wyrobów oraz wszystkich możliwych parametrów wyznaczanych w celu oceny struktury geometrycznej powierzchni 2D i 3D, w tym również mikrogeometrii.

7. Profilometr stykowy TOPO 01

Kontakt

Wydział Mechaniczny – Katedra Technologii Maszyn i Materiałoznawstwa

Opole ul. Mikołajczyka 5

Tel.: (+48) 77 449 84 62

E-mail: k.zak@po.edu.pl

Masz pytanie?