Gdzie jesteś: Strona główna / Katedra Technologii Maszyn i Materiałoznawstwa

Katedra Technologii Maszyn i Materiałoznawstwa

Department of Manufacturing Engineering and Materials Science

Podstawowe kierunki działalności badawczej i rozwojowej katedry

  • komputerowe wspomaganie projektowania procesów technologicznych części maszyn. Podstawowe znaczenie w tych pracach ma oprogramowanie CAD/CAM, umożliwiające automatyczne projektowanie procesu i symulację obróbki w układzie 2D i 3D,
  • optymalizacja i modelowanie procesów obróbki materiałów konstrukcyjnych przy użyciu nowoczesnych materiałów narzędziowych. Badania dotyczą mechanicznych, termicznych i tribologicznych charakterystyk procesu. Do ich realizacji wykorzystuje się wieloczujnikowy system pomiarowy z komputerową rejestracją i analizą wyników badań oraz cyfrowe przetwarzanie obrazów pól kontaktowych przy użyciu kamery CCD,
  • identyfikacja i modelowanie oddziaływań tribologicznych w układzie metal-powłoka/substrat. Testy tribologiczne prowadzi się na tribometrze pin-on-disk z komputerowym systemem aktywizacji danych. Służą one do oceny warunków tarcia i intensywności zużywania się materiałów narzędziowych i konstrukcyjnych,
  • tworzenie struktury geometrycznej powierzchni w operacjach technologicznych o wymaganych właściwościach użytkowych. Profile i topografię powierzchni analizuje się przy użyciu profilometrów 2D i 3D,
  • statystyczna kontrola jakości wyrobów (SPC).
  • kształtowanie oraz diagnostyka struktury i właściwości współczesnych materiałów konstrukcyjnych

Kierownik Katedry

Profesor

Profesorowie uczelni

Adiunkci

Asystent

Pracownicy administracyjno-techniczni