Gdzie jesteś: Strona główna / Katedra Technologii Maszyn i Materiałoznawstwa

Katedra Technologii Maszyn i Materiałoznawstwa

Department of Manufacturing Engineering and Materials Science

Podstawowe kierunki działalności badawczej i rozwojowej katedry

  • Komputerowe wspomaganie projektowania procesów technologicznych części maszyn
  • Optymalizacja i modelowanie procesów obróbki materiałów konstrukcyjnych przy użyciu nowoczesnych materiałów narzędziowych
  • Tworzenie (w operacjach technologicznych) struktury geometrycznej powierzchni o wymaganych właściwościach użytkowych
  • Diagnostyka struktury i właściwości współczesnych materiałów konstrukcyjnych
  • Badania właściwości mechanicznych materiałów przy wykorzystaniu pomiarów twardości w makro, mikro i nanoskali
  • Optymalizacja procesów przeróbki plastycznej, obróbki cieplnej, cieplno-chemicznej oraz spajania metali

Kierownik Katedry

Profesor

Profesorowie uczelni

Incorrect employee ID

Incorrect employee ID

Incorrect employee ID

Incorrect employee ID

Adiunkci

Incorrect employee ID

Asystent

Pracownicy administracyjno-techniczni

Incorrect employee ID