Gdzie jesteś: Strona główna / Katedra Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej

Katedra Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej

Department of Engineering and Industrial Facilities

Działalność badawcza Katedry

  1. Metrologia przepływów płynów jednorodnych i niejednorodnych ze szczególnym uwzględnieniem niestandardowych metod i warunków pomiarowych
  2. Modelowanie zjawisk cieplno-przepływowych przy wykorzystaniu programu ANSYS Fluent
  3. Wybrane problemy uzdatniania wody i oczyszczania ścieków
  4. Teoretyczne i eksperymentalne badania przepływów dwufazowych
  5. Badania wybranych aspektów spalania paliw z dodatkiem odpadów i biomasy

Kierownik Katedry:

Profesor

Profesor uczelni

Adiunkci

Starsi wykładowcy

Asystenci

Pracownicy  naukowo-techniczni

 Pracownicy  inżynieryjno-techniczni

 Doktoranci (pok. D-218)

mgr inż. Adam Ilnicki

mgr inż. Damian Krogulec

mgr inż. Damian Makiola

mgr inż. Patrycja Niemiec

mgr inż. Anita Sowa-Watrak