Gdzie jesteś: Strona główna / Katedra Pojazdów

Katedra Pojazdów

Department of Vehicles

Katedra realizuje prace badawcze związane z:

  • syntezą algorytmów sterowania silnikiem spalinowym i układem napędowym,
  • zmniejszeniem zużycia paliwa,
  • ograniczeniem emisji substancji szkodliwych,
  • energochłonnością ruchu i sprawnością napędu,
  • oceną zjawisk i procesów występujących w przejściowych stanach pracy samochodowego silnika z zapłonem iskrowym,
  • doskonaleniem systemów diagnostycznych.

Kierownik Katedry

Profesor

Profesor uczelni

Adiunkci

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

Doktoranci

Drabik Dawid, pok. D-112, tel. 77 449 8444