Gdzie jesteś: Strona główna / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

Department of Mechanics and Machine Design

Katedra prowadzi prace nad następującymi zagadnieniami

  • weryfikacja metod do wyznaczania przewidywanych kierunków płaszczyzn krytycznych i określenia trwałości zmęczeniowej tworzyw konstrukcyjnych przy wieloosiowych obciążeniach losowych,
  • okresowa ocena aktualnego stanu badań nad wieloosiowym zmęczeniem tworzyw konstrukcyjnych i elementów maszyn,
  • analiza materiałów sprężysto-kruchych, sprężysto-plastycznych i pośrednich w warunkach złożonych stanów naprężenia i odkształcenia,
  • wpływ wartości średnich obciążeń na trwałość zmęczeniową w warunkach rozciągania- ściskania oraz kombinacji zginania ze skręcaniem,
  • opis kumulacji uszkodzeń w zmęczeniu losowym,
  • mieszane sposoby pękania zmęczeniowego materiałów i konstrukcji,
  • badania wytrzymałości zmęczeniowej i statycznej materiałów warstwowych, zgrzewanych metodą wybuchową,
  • analiza wytrzymałości zmęczeniowej materiałów stosowanych w energetyce,
  • analiza odkształceń cienkościennych powłok osiowo-symetrycznych obciążonych ciśnieniem wewnętrznym lub siłą osiową rozciągającą oraz wyznaczanie nośności ww. konstrukcji,
  • badania materiałów kompozytowych. 

Kierownik Katedry

Profesorowie

Profesorowie uczelni

Adiunkci

Pracownicy administracyjno-techniczni