Gdzie jesteś: Strona główna / Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

Department of Mechanics and Machine Design

Katedra prowadzi prace nad następującymi zagadnieniami

 • weryfikacja metod do wyznaczania przewidywanych kierunków płaszczyzn krytycznych i określenia trwałości zmęczeniowej tworzyw konstrukcyjnych przy wieloosiowych obciążeniach losowych,
 • okresowa ocena aktualnego stanu badań nad wieloosiowym zmęczeniem tworzyw konstrukcyjnych i elementów maszyn,
 • analiza materiałów sprężysto-kruchych, sprężysto-plastycznych i pośrednich w warunkach złożonych stanów naprężenia i odkształcenia,
 • wpływ wartości średnich obciążeń na trwałość zmęczeniową w warunkach rozciągania- ściskania oraz kombinacji zginania ze skręcaniem,
 • opis kumulacji uszkodzeń w zmęczeniu losowym,
 • mieszane sposoby pękania zmęczeniowego materiałów i konstrukcji,
 • badania wytrzymałości zmęczeniowej i statycznej materiałów warstwowych, zgrzewanych metodą wybuchową,
 • analiza wytrzymałości zmęczeniowej materiałów stosowanych w energetyce,
 • analiza odkształceń cienkościennych powłok osiowo-symetrycznych obciążonych ciśnieniem wewnętrznym lub siłą osiową rozciągającą oraz wyznaczanie nośności ww. konstrukcji,
 • badania materiałów kompozytowych. 

Kierownik Katedry

Profesorowie

Profesorowie uczelni

Adiunkci

dr inż. Henryk ACHTELIK – pracownik emerytowany

dr inż. Włodzimierz BĘDKOWSKI – pracownik emerytowany

Pracownicy administracyjno-techniczni

Doktoranci: (p. B326, tel. wew.: 8420)

 • Karol CZEKAJ
 • Szymon DERDA 
 • Grzegorz FIUK 
 • Amadeusz KUREK 
 • Bartosz MAZUREK 
 • Rafael MIOZGA 
 • Kevin MOJ 
 • Wojciech NOSKO 
 • Justyna OBRAŁ 
 • Laura PAŁYS