Gdzie jesteś: Strona główna / Inżynieria Środowiska II stopnia

Inżynieria Środowiska- II stopnia

Studia drugiego stopnia

Absolwenci kierunku inżynieria środowiska jako specjaliści od ograniczania negatywnego wpływu procesów przemysłowych na środowisko, racjonalnego gospodarowania energią, gospodarki odpadami, czy ochrony powietrza – kształtują i umacniają ten związek ze środowiskiem, pracując w jednostkach badawczo-rozwojowych, w administracji, biurach projektowych i całej gamie przedsiębiorstw, poszukując najkorzystniejszych relacji w układzie człowiek-przemysł-przyroda.

Absolwenci kierunku inżynieria środowiska mogą ubiegać się o uprawnienia budowlane bez ograniczeń w ramach specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Ponadto mogą ubiegać się o uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie w ramach specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Program zajęć

Kierunkowe treści kształcenia, wspólne dla wszystkich specjalności, obejmują m.in. takie bloki przedmiotowe jak:

  • technologie proekologiczne,
  • odnawialne źródła energii,
  • monitoring środowiska,
  • technologię i organizację robót instalacyjnych.

Specjalności

  • Gospodarowanie energią i odpadami (S)
  • Gospodarka wodno-ściekowa (S)
  • Procesy i urządzenia ochrony powietrza (S)
  • Instalacje sanitarne, cieplne i wentylacyjne (S)
  • Advanced technologies in environmental engineering (S)
  • specjalność w j. angielskim

Studia trwają 3 semestry w trybie stacjonarnym – S (dziennym).

Kończą się nadaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera.

Wśród podstawowych treści kształcenia, wspólnych dla wszystkich specjalności, znajdują się m.in.: chemia środowiska, planowanie przestrzenne, zarządzanie środowiskiem, niezawodność i bezpieczeństwo systemów inżynierskich.

Kariera

Związek człowieka ze środowiskiem jest nierozerwalny, odwieczny i tak ścisły, że nie tylko istnienie ludzkości poza przyrodą jest niemożliwe, ale jednocześnie – na skutek ludzkiej działalności – w wielu wypadkach również istnienie przyrody nie może mieć praktycznie miejsca bez pomocy człowieka.

Dlatego też absolwenci kierunku inżynieria środowiska jako specjaliści od ograniczania negatywnego wpływu procesów przemysłowych na środowisko, racjonalnego gospodarowania energią, gospodarki odpadami, czy ochrony powietrza – kształtują i umacniają ten związek ze środowiskiem, pracując w jednostkach badawczo-rozwojowych, w administracji, biurach projektowych i całej gamie przedsiębiorstw, poszukując najkorzystniejszych relacji w układzie człowiek-przemysł-przyroda.

Absolwenci kierunku inżynieria środowiska mogą ubiegać się o uprawnienia budowlane bez ograniczeń w ramach specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Ponadto mogą ubiegać się o uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie w ramach specjalności konstrukcyjno-budowlanej.