Gdzie jesteś: Strona główna / Informacje o wydziale

O wydziale

Wydział Mechaniczny, wcześniej pod innymi nazwami (Wydział Budowy Maszyn, Instytut Budowy Maszyn), działa od momentu powołania Uczelni w 1966 roku jako Wyższej Szkoły Inżynierskiej, i należy do trzech najstarszych jednostek Politechniki Opolskiej

Do chwili obecnej studia na Wydziale Mechanicznym ukończyło blisko 7500 osób, w tym na studiach stacjonarnych ponad 4500 osób. 

W skład Wydziału Mechanicznego wchodzi 5 Katedr

Aktualnie (stan na 24.09.2020r.) na Wydziale Mechanicznym zatrudnionych jest 95 pracowników, w tym:

 • 7 profesorów
 • 30 profesorów uczelni
 • 35 adiunktów,
 • 3 asystentów,
 • 20 pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Wydział Mechaniczny oferuje następujące kierunki kształcenia

 1. Mechanika i budowa maszyn – studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia
 2. Mechatronika – studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia oraz stacjonarne drugiego stopnia
 3. Inżynieria Środowiska – studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia
 4. Energetyka i inżynieria środowiska – studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia
 5. Lotnictwo i kosmonautyka – studia stacjonarne pierwszego stopnia
 6. Wzornictwo przemysłowe – studia stacjonarne pierwszego stopnia

Studia doktoranckie / Szkoła doktorska:

Począwszy od roku 1998 prowadzone były, wspólnie z Wydziałem Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej, środowiskowe studia doktoranckie z tego zakresu. Od września 2005 roku Wydział Mechaniczny samodzielnie prowadzi studia doktoranckie. Do chwili obecnej wypromowano 134 doktorów nauk technicznych, a kolejne 57 osób posiada wszczęte przewody doktorskie.

Wydział Mechaniczny posiada uprawnienia do:

 • nadawania stopnia naukowego doktora w dyscyplinie Budowa i eksploatacja maszyn (od 26.05.1997 r.),
 • nadawania stopnia naukowego doktora w dyscyplinie Mechanika (od 30.01.2012 r.),
 • nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie Budowa i eksploatacja maszyn (od 25.04.2005 r.).
 • nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie Mechanika (od 27.06.2016 r.).
 • nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanegow dziedzinie nauk inżynieryjno- technicznych w dyscyplinie Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka (od 06.08.2022 r.)
 • nadawania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno- technicznych w dyscyplinie Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka (od 06.08.2022 r.)
 •  

Do chwili obecnej zostało przeprowadzonych 17 przewodów habilitacyjnych