Gdzie jesteś: Strona główna / Energetyka i inżynieria środowiska

Energetyka i inżynieria środowiska

Predyspozycje

Ciekawość zasad działania urządzeń technicznych związanych z energetyką przemysłową, otwartość na wiedzę interdyscyplinarną, kreatywność techniczną, nastawienie
na poszukiwanie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych. Zainteresowanie oddziaływaniem przemysłu na środowisko, dążenie do zrozumienia zasad zrównoważonego rozwoju, umysł ścisły, a jednocześnie otwarty na poznawanie nowości w energetyce
i inżynierii środowiska.

Jaki przedmiot warto zdać na maturze?

Język obcy nowożytny oraz 2 przedmioty spośród następujących: matematyka, informatyka, fizyka (z astronomią), chemia, język polski, biologia.

Kariera

Właściwe funkcjonowanie każdej gospodarki uzależnione jest od szeroko pojętej energetyki, dlatego priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego. Dynamiczny rozwój kraju związany jest z globalnymwzrostem zapotrzebowanie na energię, w tym energię cieplną, pochodzącą ze źródeł nieodnawialnych, jak i odnawialnych.

Niezależnie od opracowywanych scenariuszy rozwoju gospodarczego popyt na energię
w najbliższych latach będzie systematycznie wzrastać, natomiast może różnić się dynamiką rozwoju. Opolszczyznę wyróżnia przy tym duży potencjał gospodarczy i inwestycyjny,
a w strategię rozwoju regionu dość mocno wpisany jest scenariusz rozwoju energetyki, czemu sprzyja funkcjonowanie w naszym regionie dużych przedsiębiorstw energetycznych. Należy pamiętać, że rozwój energetyki, a szczególnie energetyki cieplnej jest bardzo mocno związany z inżynierią środowiska.

Program zajęć

Wśród podstawowych treści kształcenia znajdują się m.in.: matematyka, ergonomia i bezpieczeństwo pracy, fizyka, grafika inżynierska, technologie informacyjne, ergonomia i bezpieczeństwo pracy, biologia środowiska z podstawami ekologii. Natomiast kierunkowe treści kształcenia obejmują m.in. takie bloki przedmiotowe jak:

 • projektowanie inżynierskie z wykorzystaniem programów CAD,
 • materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne,
 • mechanika i wytrzymałość materiałów,
 • termodynamika,
 • mechanika płynów,
 • ochrona powietrza,
 • ochrona środowiska w energetyce i odnawialne źródła energii,
 • gospodarka wodno-ściekową i gospodarka odpadami,
 • sieci i instalacje sanitarne,
 • eksploatacja instalacji energetycznych,
 • działalność przedsiębiorstwa energetycznego na rynku,
 • restrukturyzację obszarów zdewastowanych,
 • systemy informacji przestrzennej.

Miejsce odbywania większości zajęć

Opole, ul. Mikołajczyka 5

Zostań naszym studentem

Trwa rekrutacja na Politechnikę Opolską