Gdzie jesteś: Strona główna / Doktoraty

Doktoraty

Rok 2023

Data nadania stopnia

Pracownik/
Doktorant

Temat rozprawy

Dyscyplina

Promotor

20.12.2023

 

Dr inż. Dawid Drabik

„Sterowanie efektywnym stopniem sprężania w silniku o zapłonie iskrowym”

Inżynieria mechaniczna

Prof. dr hab. inż. Jarosław Mamala Politechnika Opolska

20.12.2023

Dr inż. Krystian Hennek

„Sterowanie mocą silnika spalinowego w warunkach zmiennego obciążenia”

Inżynieria mechaniczna

Prof. dr hab. inż. Jarosław Mamala Politechnika Opolska

20.12.2023

Dr inż. Dżulian Agrest

„Weryfikacja niezawodnościowego modelu efektu skali na przykładzie zginania obrotowego”

Inżynieria mechaniczna

Prof. dr hab. inż. Adam Niesłony Politechnika Opolska

22.11.2023

Dr inż. Wojciech Gancarski

„Trwałość elementów turbiny wiatrowej VAWT”

Inżynieria mechaniczna

Prof. dr hab. inż. Adam Niesłony Politechnika Opolska


Rok 2021/2022

Data nadania stopnia

Pracownik/
Doktorant

Temat rozprawy

Dyscyplina

Promotor

02.12.2022 r.

Dr inż. Rafał Czok

„Właściwości trakcyjne pojazdu z napędem pneumatyczno-hydraulicznym”

Inżynieria mechaniczna

Politechnika Opolska

30.11.2022 r.

Dr inż. Fabian Żok

„Trwałość połączeń spawanych wykonanych ze stali o podwyższonej wytrzymałości – S690QL do S1100QL”

Inżynieria mechaniczna

prof. dr hab. inż. Tadeusz Łagoda Politechnika Opolska

23.11.2022 r.

Dr inż. Justyna Koziarska

„Uwzględnienie odkształcenia plastycznego przy wyznaczeniu trwałości w jednoosiowym stanie obciążenia”

Inżynieria mechaniczna

prof. dr hab. inż. Tadeusz Łagoda Politechnika Opolska

16.11.2022 r

Dr inż. Piotr Löschner

„Wyznaczanie modeli konstytutywnych dla potrzeb symulacji MES procesu skrawania”

Inżynieria mechaniczna

dr hab. inż. Piotr Niesłony Politechnika Opolska

09.11.2022 r.

Dr inż. Damian Smyczek

„Badanie charakterystyk procesu skrawania materiałów bimetalicznych”

Inżynieria mechaniczna

dr hab. inż. Piotr Niesłony Politechnika Opolska

09.05.2022 r.

Dr inż. Adriana Szydłowska

„Przepływ układów wielofazowych w rurze poziomej wypełnionej pianą metalową”

Inżynieria mechaniczna

 dr hab. inż. Jerzy Hapanowicz Politechnika Opolska

19.11.2021 r.

Dr inż. Ewelina Łukasiewicz

„Modelowanie opadania cząstek w procesie sedymentacji polidyspersyjnej zawiesiny pokoagulacyjnej”

Inżynieria mechaniczna

dr. hab. inż. Mariusz Rząsa  Politechnika Opolska

15.11.2021 r.

Dr  inż. Barbara Tomaszewska-Wach

„Pomiar strumienia mieszaniny gaz-ciecz za pomocą zwężek szczelinowych”

Inżynieria mechaniczna

dr. hab. inż. Bolesław Dobrowolski  Politechnika Opolska

Rok 2020

Rok 2019

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016